TAVOITTEEMME

 ·  Taata Hirvensalmelaisille turvattu tulevaisuus

 ·  Taata kuntalaisille peruspalvelut

 ·   Kehittää Hirvensalmen kilpailukykyä

 ·   Olla vastuullisesti mukana hirvensalmelaisessa     
      päätöksenteossa

 ·   Toimia eri tahojen kanssa yhteistyössä kuntamme 
      parhaaksi

 ·   Jatkaa seudullista yhteistyötä