TAVOITTEEMME

  •  Taata Hirvensalmelaisille turvattu tulevaisuus
  •  Taata kuntalaisille peruspalvelut
  •  Kehittää Hirvensalmen kilpailukykyä
  •  Olla vastuullisesti mukana hirvensalmelaisessa     
          päätöksenteossa
  •  Toimia eri tahojen kanssa yhteistyössä kuntamme 
          parhaaksi
  •  Jatkaa seudullista yhteistyötä